ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์  (อ่าน 4484 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

patt.e

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 63
    • ดูรายละเอียด
แนะนำทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2011, 10:07:19 am »
Full Text E-Databases
ฐานข้อมูลรายละเอียด
TDCฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จาก 96 มหาวิทยาลัย/สถาบันทั่วประเทศ
DCMSฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ให้ข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ บทคัดย่องานวิจัย และบทความจากทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่
PSU Knowledge Bankฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ หนังสือตำรา และเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต
ERICฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือ บทความ และเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มในสาขาศึกษาศาสตร์กว่า 1,300,000 รายการ
H.W.Wilsonฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายสาขาวิชา
Springer Linkฐานข้อมูลหนังสือและวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์
ThaiLISโครงการบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อใช้งานฐานข้อมูล online ร่วมกัน
Science Directฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปทางด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีจากวารสารต่าง ๆ มีทั้งวารสารที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ และวารสารที่หอสมุดไม่ได้บอกรับเป็นสมาชิก (Non-subscribed Journal) ให้รายละเอียดเฉพาะบรรณานุกรมและสาระสังเขป
IEEE/IEEฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของสิ่งพิมพ์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

Reference E-Databases   
   
ฐานข้อมูลรายละเอียด
ราชกิจจานุเบกษารวมสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารฉบับแรกของรัฐบาลไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศ เรื่องสำคัญของทางราชการ เผยแพร่ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับทราบ รวบรวมราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2427 ถึงปัจจุบัน
Union Catalogฐานข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรประเภทต่าง ๆ จากหอสมุดมหาวิทยาลัย 24 แห่งทั่วประเทศ
ACM Digital Libraryฐาน ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ของ ACM (Association for Computing Machinery) ทั้งวารสาร นิตยสาร รายงานการประชุมวิชาการในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Agricola Plustextฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลตั้งแต่ปี1970 ถึงปัจจุบัน
Proquest Dissertations & Thesesฐานข้อมูลสาระสังเขปของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั่วโลก
Grolier Onlineincludes seven encyclopedia databases: Encyclopedia America, Grolier Multimedia Encyclopedia, The New Book of Knowledge, La Nueva Enciclopedia Cumbre, America the Beautiful, Lands and Peoples, and The New Book of Popular Science.
Scopusฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปทางด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสังคมศาสตร์ ที่จัดทำจากวารสาร peer reviewed จำนวนมากกว่า 15,000 รายชื่อ, รายงานการประชุมทางวิชาการ และ Open Access Journals ทั้งจากอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
Nature Publication Groupincludes Nature, Nature biotechnology, Nature genetics, Nature cell biology, Nature immunology, Nature medicine, Nature neuroscience, Nature structural biology, and Nature materials.
Web of Scienceบรรณานุกรมและ สาระสังเขปในทุกสาขาวิชา โดยคัดเลือกเฉพาะข้อมูลจากวารสารหลักของสาขาวิชา 3 ฐานข้อมูลใหญ่ ๆ คือ Science Citation Index, Social Science Citation Index และ Art & Humanities Citation Index กว่า 8,500 รายชื่อ ให้ข้อมูลมากกว่า 1 ล้านระเบียน ตั้งแต่ปี 2001-2005

E-Books   
ฐานข้อมูลรายละเอียด
Dissertations Full Textวิทยานิพนธ์เอกสารฉบับเต็มหลากหลายสาขาวิชาจำนวน 3,850 รายการ
Springer Linหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer Link
NetLibraryหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ EBSCO Publishing
Free E-Booksรวบรวม E-Books จาก Google Search Engine และเอกสารฉบับเต็มอื่น ๆ ในหลายสาขาวิชา

   
E-Journals   
ฐานข้อมูลรายละเอียด
Academic Search Premier (ASP)ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
ACS Publicationsเอกสารฉบับเต็มจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ American Chemical Society
Article Linkฐานข้อมูลรายชื่อบทความวิชาการ จากวารสารมากกว่า 200 ชื่อ ที่ห้องสมุดสมาชิก 34 แห่งบอกรับ เพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
Wiley Online Libraryฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเกษตรศาสตร์
HighWire Pressเอกสาร ฉบับเต็มของวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น Molecular Biology, Microbiology and Virology, Immunology, Neurosciences, Physiology Botany, Medicine, Psychiatry and Psychology.
Institute of Physicsฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านฟิสิกส์
Journal Linkฐานข้อมูลบรรณานุกรมวารสาร

Inhouse E-Databases   
ฐานข้อมูลรายละเอียด
ฐานข้อมูลภาษารวบรวมไฟล์ภาษาจากหนังสือชื่อเรื่องต่าง ๆ ที่หอสมุดมีให้บริการ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี
ฐานข้อมูลหนังสือสำรองรวม รวบหนังสือที่อาจารย์แจ้งความประสงค์สำรองไว้เพื่อการเรียนการสอน รวมถึงหนังสือที่มีการใช้งานมาก นำมาจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงฉบับเต็มได้
ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SOREDA)ฐาน ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นตามข้อเสนอแนะของโครงการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติสุขของชาติ นำเสนอข้อมูลจากการวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพอนามัย ศาสนา และกฎหมาย
ฐานข้อมูลข่าว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวบรวมข่าว 5 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา) จากหนังสือพิมพ์ชื่อต่าง ๆ
ฐานข้อมูลสารบัญวารสารต่างประเทศจัด เก็บข้อมูลสารบัญวารสารภาษาต่างประเทศฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลัง (ปี 2004) จากวารสารภาษาต่างประเทศหลายชื่อเรื่องที่มีให้บริการในหอสมุดฯ
ฐานข้อมูลข้อสอบเก่าจัด เก็บข้อสอบเก่า ทั้งที่เป็นข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และข้อสอบย่อย ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ปัจจุบันมีข้อสอบจาก 3 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการสื่อสาร
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุปัตตานีรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับจังหวัดปัตตานี
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานีรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2011, 10:23:30 am โดย patt.e »