แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kittisak.k

หน้า: [1]
1
 :) เพิ่มเติมครับ --------------

บริการ IT-Zone

เวลาให้บริการ
- เปิดบริการหลังหอสมุดฯ เปิด 15 นาที
- ปิดบริการก่อนหอสมุดฯ ปิด 30 นาที

วัตถุประสงค์ของการให้บริการ
- เพื่อการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น

ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ
- อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สิทธิการใช้บริการ
- อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใช้งานได้ไม่จำกัดชั่วโมง
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใช้งาน 80 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา โดยใช้ได้ไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใช้งาน 100 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา โดยใช้ได้ไม่เกินวันละ 3 ชั่วโมง เมื่อใช้หมดจะไม่มีการเพิ่มจำนวนชั่วโมงให้

บัญชีสำหรับเข้าใช้
- PSU Passport (ติดต่อขอได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์)

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ
- ใช้บัญชีของตนเองในการใช้งานเท่านั้น
- ห้ามเล่นเกมและเปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
- การให้บริการจะยึดหลักตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

บริการห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2

เวลาให้บริการ
- เปิดบริการหลังหอสมุดฯ เปิด 15 นาที
- ปิดบริการก่อนหอสมุดฯ ปิด 30 นาที

วัตถุประสงค์ของการให้บริการ
- เพื่อใช้ในการอบรมปฏิบัติการ การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้บริการ
- เพื่อให้บริการโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ สำหรับการเรียนการสอน

ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ
- หน่วยงาน อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- หน่วยงานภายนอก องค์กร บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป

อัตราค่าบำรุง
- ค่าบริการห้องอบรมปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี เรื่อง การบริการห้องคอมพิวเตอร์ของหอสมุดฯ
- ค่าบริการคอมพิวเตอร์
      ~ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสียค่าบำรุง 10 บาท/ชั่วโมง
      ~ บุคคลทั่วไป เสียค่าบำรุง 20 บาท/ชั่วโมง

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ
- ใช้บัญชีของตนเองในการใช้งานเท่านั้น
- ห้ามเล่นเกมและเปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
- การให้บริการจะยึดหลักตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

บริการพิมพ์งาน

อัตราค่าบริการ
- พิมพ์เอกสารขาว-ดำ แผ่นละ 1 บาท
- พิมพ์เอกสารสี แผ่นละ 10 บาท

2


ภาพยนตร์ทริลเลอร์ตีแผ่เรื่องราววิบากกรรมของ โคล เซียร์ หนูน้อยอายุ 8 ขวบ ซึ่งไม่อาจมีชีวิตสงบสุขดั่งเช่นเด็กไร้เดียงสาวัยเดียวกันได้ สืบเนื่องมาจากถูกความลับบางอย่างที่เขาไม่กล้าเผยต่อผู้ใด ตามรังควานจิตไม่ได้หยุดหย่อน ปริศนาคลุมเครือที่ว่า คือเขาสัมผัสกับสสารไร้ตัวตน หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ผี! ในอีกภพหนึ่งได้...

อ่านเพิ่มเติม: http://tanee.oas.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=99


หน้า: [1]