ASK LIBRARIAN

ข่าวประกาศ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: patt.e ที่ พฤศจิกายน 02, 2011, 04:27:17 pm

หัวข้อ: หอสมุดฯ ปิดบริการในช่วงวันอีดิลอัฎฮา
เริ่มหัวข้อโดย: patt.e ที่ พฤศจิกายน 02, 2011, 04:27:17 pm
http://tanee.oas.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=93

นื่องด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกาศหยุดการเรียนการสอนในช่วงวันอีดิลอัฎฮา ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวของทุกปีจะมีผู้มาใช้บริการหอสมุดฯ จำนวนน้อยมาก หอสมุดฯ จึงขอปิดบริการระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2554

หากท่านประสงค์จะคืนหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุในช่วงวันและเวลาที่หอสมุดฯ ปิดบริการ โปรดส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศบริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักวิทยบริการ

หอสมุดฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้