ASK LIBRARIAN

ข่าวประกาศ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: patt.e ที่ สิงหาคม 10, 2011, 08:37:12 am

หัวข้อ: เวลาเปิดบริการหอสมุดช่วงเดือนรอมฎอน
เริ่มหัวข้อโดย: patt.e ที่ สิงหาคม 10, 2011, 08:37:12 am
เนื่องด้วยในเดือนรอมฎอนของทุกปีจะมีจำนวนผู้เข้าใช้บริการหอสมุดฯ น้อยมาก ใน
ปีนี้ หอสมุดฯ จึงกำหนดเวลาเปิดบริการ
วันจันทร์-ศุกร์   เปิดบริการเวลา   08.30-19.30 น.
วันเสาร์             เปิดบริการเวลา   09.00-18.00 น.
วันอาทิตย์         เปิดบริการเวลา   09.00-17.00 น.

***หากท่านประสงค์จะคืนหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุในช่วงวันและเวลาที่หอสมุดฯ
ปิดบริการ โปรดส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศบริเวณด้านหน้าอาคาร
สำนักวิทยบริการ***

จึงแจ้งมาเพื่อทราบทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวก